Kategorier
Ekonomi & Redovisning

Viktigt om din bokföring.

Viktigt att veta om din bokföring och redovisning.

Du som driver näringsverksamhet måste enligt lag upprätta en bokföring. Här är några viktiga saker att veta.

Dina skyldigheter.

Bokföringslagen kräver att du hanterar fakturor och kvitton på ett sätt som gör det möjligt att kontrollera din bokföring. Som företagare ansvarar du för din bokföring, även om den är utlagd på någon annan. Underlaget ska alltid sparas i 7 år. För underlag som scannats eller fotograferats räcker det att det fysiska underlaget sparas i 3 år.

Det är inte tillåtet att använda kalkylprogram typ excel. Istället finns särskilda bokföringsprogram som är anpassade efter lagstiftningen.

Om du tar hjälp med bokföringen kommer du antagligen även att vilja ha hjälp med redovisning, vilket innefattar deklarationer, rapportering och bokslut.

Moms är en skatt att ha koll på.

Moms är en skatt vi betalar när vi köper varor och tjänster. Som företagare lägger du på utgående moms när du säljer, och betalar ingående moms när du gör inköp.

Moms vid försäljning till utlandet.

Huvudregeln är att du ska lägga på din vanliga moms när  köparen är en privatperson., förutom när du säljer varor utanför EU, då ska du inte lägga på moms. Till företag i utlandet ska du inte lägga på någon moms.

Moms vid köp från utlandet.

Huvudregeln är att säljaren inte ska ta ut någon moms och att du istället ska redovisa svensk moms enligt reglerna om omvänd skattskyldighet.

Du behöver uppge ditt momsregistreringsnummer när du köper från utländska företag, annars finns risk att säljaren behandlar dig som privatperson och lägger på moms. Då får du kostnadsfria momsen, vilket gör ditt inköp dyrare.

Ditt svenska företags momsregistreringsnummer är 14 tecken långt SE+organisationsnummer+01,även kallat VAT i internationella sammanhang,

Fakturor och kvitton

Det är momslagen som reglerar vad en faktura ska innehålla för att ett momslyft ska medges. Fakturan måste bland annat innehålla både köparens och säljarens namn, adress, momssats och datum.

Undantag kan göras vid mindre köp. För köp upp till 4000 kronor går det att använda ”något bristfälligt underlag” för momslyft. Till exempel behöver köpande företags namn inte finnas med och det räcker att det finns uppgift om moms som gör det möjligt att beräkna den.

Anställdas utlägg är också undantaget.

Avdrag och kostnader.

Grundregeln är att du får köpa varor och tjänster till ditt företag som du behöver för att kunna generera intäkter. Det behöver alltså finnas ett tydligt samband mellan din verksamhet och dina inköp. Vad som anses relevant beror på vilken bransch du är verksam i.

Representation

Representation är kostnader i samband med olika affärsmöten -exempelvis för mat, dryck, evenemang och enklare gåvor.

Det behöver som nämnts finnas ett samband mellan vad ditt företag gör och vad du köper in, och du får endast dra av kostnader som kan generera intäkter.

Det gäller både för platsen där representationen sker och personerna som representationen riktar sig emot.

Måltidsrepresentation är ett exempel på ej avdragsgill kostnad. Det innebär att utgiften inte minskar vinsten och vinstskatten för ditt företag.

I praktiken innebär det att ej avdragsgilla kostnader beskattas för enskild firma som inkomst av tjänst , vilket blir ungefär detsamma som att betala med privata pengar.

Vid måltidsrepresentation får du däremot göra avdrag för momsen, upp till 36 kronor per person (46 kronor vid måltidsrepresentation med alkoholhaltig dryck.)

Som företagare är du ansvarig för din bokföring, även om den är utlagd på någon annan.

Kategorier
Affärsplan Tillväxt

Har du en bra affärsidé?

Har du en bra affärsidé, -skriv ner den.

Första steget mot att starta ett eget företag är att du bör ha en idé som du kan tjäna pengar på, en lysande affärsidé.

Du kanske redan har en idé eller en passion som du skulle älska att jobba mer med. Det kan också vara så att du drömmer om frihet och att kunna styra din egen tid och ekonomi, men att du inte har hittat din affärsidé än. Isåfall kan du få lite tips på hur du kan gå tillväga HÄR.

Men det räcker inte att få en idé. Du behöver reflektera, mejsla ut ditt erbjudande, och framför allt formulera och skriva ner det.

Det är nödvändigt att du har din affärsidé nedskriven. Jag har under åren mött många företag som inte haft en nedskriven affärsidé. Det dom missar är bland annat:

 • När du mejslar ut din affärsidé får du grunden till ditt företag och en bra start på din affärsplan. Förutsättningarna för att du ska lyckas ökar.
 • Din affärsidé är bra att ha som grund när du ska fatta beslut på din företagare-resa. Det är annars lätt att tappa fokus på det som ska ta dig till dina mål.
 • Med en tydligt formulerad affärsplan är det lättare att få medarbetare och andra intressenter att förstå verksamheten. Ni kan jobba mot samma mål.
 • Du har grunden för din affärsplan, som även underlättar när du behöver banklån eller andra investeringar.

Affärsidén är grunden ditt företag ska vila på.

Med en genomtänkt affärsidé ökar dina möjligheter att lyckas.

Frågor som din affärsidé ska svara på är:

 • Vad är företagets syfte?
 • Finns det ett behov av min produkt eller tjänst?
 • Vilken är min målgrupp och hur kan jag nå den?
 • Är min affärsidé unik? Om inte, vad utmärker min affärsidé i förhållande till konkurrenterna?
 • Hur får jag in pengar till företaget?

Formulera din affärsidé enkelt och kortfattat. På BolagsPortalen finns en kurs för dig, ”Starta ditt drömföretag”. Här får du utbildningsmaterial i form av text, video, mallar och live-chat där du kan ställa frågor och diskutera dina funderingar kring kursinnehållet och dina funderingar kring att starta företag.

Skicka ett meddelande om du vill anmäla ditt intresse för nästa kursstart i vår.

Kategorier
affärsidé Affärsplan

Drömmer du om ett eget företag?

Behöver du en idé som du kan tjäna pengar på?

Drömmer du om ett eget företag, behöver du ta fram en bra affärsidé, som du kan tjäna pengar på. Det kan vara en utmanande process, men det finns flera steg som kan hjälpa dig att hitta rätt idé.

Här är några grundläggande steg som du kan ta för att ta fram en affärsidé:

Identifiera dina intressen och passioner

Fundera på vad som intresserar dig och vad du brinner för. Vilka ämnen, aktiviteter eller branscher fascinerar dig? Att starta en verksamhet som är kopplad till dina intressen kan göra det mer meningsfullt och roligt. Drömmer du om ett eget företag så innefattar din dröm säkert att få göra det du älskar.

Utforska marknaden

Gör undersökningar och analysera marknaden för att se vilka produkter eller tjänster som är efterfrågade. Fundera på vad som saknas eller kan förbättras på marknaden och hur du kan erbjuda en unik lösning.

Identifiera din målgrupp

Fundera på vilken målgrupp du vill rikta dig till och vilka deras behov och önskemål är. Detta kan hjälpa dig att utveckla en affärsidé som är anpassad till din målgrupp.

Skapa en lösning

Utifrån din forskning och insikt, skapa en lösning som kan möta dina kunders behov. Fundera på hur du kan skapa ett erbjudande som skiljer sig från dina konkurrenter.

Utveckla en affärsplan

Utveckla en affärsplan som beskriver din verksamhet, målgrupp, konkurrenter, finansiella planer och marknadsföringsstrategier. Detta kan hjälpa dig att få en bättre förståelse för hur din verksamhet kommer att fungera i praktiken.

Testa din idé

Innan du startar din verksamhet, testa din idé genom att prata med potentiella kunder, genomföra marknadsundersökningar och eventuellt skapa en prototyp av din produkt eller tjänst. Detta kan hjälpa dig att validera din affärsidé och få feedback som kan hjälpa dig att förbättra den.

Genom att följa dessa steg kan du ta fram en affärsidé som är anpassad till dina intressen och marknaden. Det är viktigt att komma ihåg att en affärsidé inte behöver vara perfekt från början, utan att det är en process som kan förbättras och utvecklas över tid. Drömmer du om ett eget företag så bör du ta dig tiden att utforma hur din dröm ska förverkligas. Så att du sen får leva din dröm som egen företagare, tryggt och lönsamt.

Kategorier
Hållbart ledarskap Lönepolicy

Skapa ett lyckat lönesamtal.

För att skapa ett lyckat lönesamtal krävs inte bara att du är väl förberedd. Du behöver också låta dina medarbetare förbereda sig inför mötet.

Ketty Nilsson

Struktur för att skapa ett lyckat lönesamtal.

Börja med en tydlig struktur för lönesamtalen. Planera och avsätt tid i kalendern.

Bjud in din medarbetare till lönesamtalet och ange dag, tid och plats (avskild plats) i din inbjudan. Ange också hur lång tid samtalet beräknas ta (t.ex 1h)

Förklara syftet med lönesamtalet.

Börja redan i din inbjudan med att berätta att ni  står inför en ny lönerevision. Syftet med detta samtal är att ni ska diskutera och prata om medarbetarens lön och löneutveckling.

Klargör att ni framförallt kommer att prata om arbetsuppgifter och mål i relation till prestation och resultat.

Förklara också att din uppgift som chef är att, utifrån ovanstående faktorer, bedöma vilken lön medarbetaren ska ha. Du kommer därför att förbereda dig inför ert lönesamtal.

Uppmana din medarbetare att ordentligt tänka igenom sina arbetsuppgifter:

 • om det skett några förändringar
 • hur man klarat av dem
 • hur man klarat av att uppnå sina mål
 • samt sin totala prestation under året som varit.

Förslag på frågeställningar för ett lyckat lönesamtal

För att skapa ett lyckat lönesamtal bör du skicka med några frågeställningar, som din medarbetare kan fundera igenom, som en förberedelse inför ert lönesamtal.

För att få förslag på frågeställningar du kan använda kan du:

 • Gå igenom det ni pratade om på utvecklingssamtalet och i ert förra lönesamtal.
 • Gå även noga igenom era lönekriterier och be din medarbetare göra en självskattning. Sen har ni dem som ett underlag i ert lönesamtal.

Sist men inte minst

Förtydliga redan i din inbjudan för din medarbetare vem som kommer att närvara vid mötet, om det bara är ni 2 eller ytterligare avdelningschef eller dyl.

Tydliggör att informationen från samtalet kommer, om inget annat överenskommes, att stanna mellan er. Uttryck också att du hoppas att ni kan ha en öppen och ärlig diskussion. Det är alltid meningsfullt att vara tydlig med förväntningarna man har, det underlättar för att ni ska få ett gemensamt utgångsläge.

På BolagsPortalen får du mer underlag kring lönesamtal och fria dokumentmallar för inbjudan och samtalsstruktur.


Läs mer

Kategorier
Lönepolicy

Hur skapar du motiverande lönekriterier?

I detta inlägget berättar jag sammanfattat hur du skapar  motiverande lönekriterier som skapar lönsamhet i företaget.

För att jag säger det

Om jag under min uppväxt ifrågasatte mina föräldrars beslut kunde jag få svaret: ”-För att jag säger det”. Och så var det med det.

Denna typen av ledarskap fungerar inte idag. Numera krävs en transparens och ett motiverande ledarskap för att skapa en attraktiv arbetsplats och en lönsam verksamhet.

Det är lätt att få intryck att utvecklingen tagit oss till en mjukare ledarstil där chefen som pekade med hela handen nu utvecklats till en ledare som bjuder in sina medarbetare i processen. Detta uppfattade jag själv till en början som ett ganska luddigt koncept och jag tyckte det var svårt att veta vad som förväntades av mig som VD. Både från ägare, styrelse och organisationen.

Jag tror att det blev krångligare än nödvändigt eftersom dagens ledarskap skulle kunna kommuniceras på ett rakare sätt. 

Till skillnad från den historiska, diktatoriska chefen som ensam tog all risk och allt ansvar, har vi idag ledare som fördelar ansvaret. Jag vågar sticka ut hakan och säga att det krävs betydligt mindre av dagens ledare, eftersom det enda du egentligen behöver är struktur och rutiner som skapar en ansvarsfördelning som avlastar dig själv. Ge dina medarbetare frihet under ansvar. 

När det kommer till Lönekriterier så krävs idag att du är transparent, om du inte ska uppfattas som godtycklig. 

Se gärna mitt tidigare inlägg om VARFÖR du ska ha lönekriterier HÄR. Tydliga och konsekventa rutiner kring lönekriterier skapar motiverade och engagerade medarbetare. Men det är viktigt att dina lönekriterier är genomarbetade. Du får nämligen det du mäter.

Vilka kriterier är viktigast?

Lönekriterierna ska vara samma för alla medarbetare i verksamheten, och de handlar om HUR ni ska utföra ert arbete.

Du, eller ni tillsammans, tar fram vilka kriterier som är avgörande för er verksamhet. Det handlar om vilket beteende du vill uppmuntra, som påverkar hela er leverans, ert varumärke utåt (även som arbetsgivare) och vilken företagskultur du vill skapa. För beteende sitter inte i väggarna.

Exempelvis kan kriterierna vara följande:

Samarbetsförmåga

 • Har lätt för att samarbeta
 • Delar med sig av kunskap
 • Kan hantera motgångar och kompromissa 

Ansvarsförmåga

 • Tar sitt ansvar utifrån givna befogenheter
 • Vågar ta extra steg utanför givna ramar för verksamhetens bästa.

Vidare exempel: Problemlösning, Strategisk förmåga, kostnadseffektivitet…. etc.

För att kunna bedöma prestationen lägger du till exempelvis fem nivåer av definition:

P=har potential

F=uppfyller förväntningar

ÖF=uppyller över förväntan

EX=extraordinär, långt över förväntningar

Mer stöd kring Lönepolicy och Lönesamtal som skapar tillväxt i företaget hittar du i våra kursavsnitt på BolagsPortalen. Läs mer här.

Kategorier
Lönepolicy

Varför ska du ha lönekriterier?

I detta avsnitt berättar jag varför du ska ha lönekriterier. Lönekriterier styr inte vilket arbete som ska utföras utan HUR arbetet ska utföras. Med kvalitativa lönekriterier skapar du tillväxt i företaget

Får du alltid vad du betalar för?

Det enkla svaret är att vi betalar lön för utfört arbete.

Men ofta upplever vi att arbetet inte utförs helt enligt våra önskemål. Ibland accepterar vi att det är så. Ibland resulterar det i en detaljstyrning som gör oss till sämre ledare och som i värsta fall helt suger motivationen och engagemanget ur både oss själva och våra medarbetare.

Själv hade jag varit verksam som företagsledare i många år innan jag blev medveten om lönekriterier och de fantastiska resultat man får genom att kontinuerligt följa upp rutinerna.

Riskerna med att inte ha lönekriterier

Följer du kollektivavtalet?

Många arbetsgivare betalar avtalsenliga löner och följer kollektivavtalen. Känner att det är enkelt att göra rätt och det är redan krattat i manegen, svårt att göra fel liksom.

Det är dessutom sällsynt att man håller utvecklingssamtal eller lönesamtal i dessa fall. Ofta prioriteras samtalen bort eftersom lönen liksom redan är förhandlad och variablerna för att utbyte känns minimala.

Risken, eller konsekvensen, blir att medarbetaren kan uppleva att det inte lönar sig att prestera ”i onödan” och därför är även risken för underprestation stor.

Risken för personalomsättning ökar när medarbetare inte upplever att de kan påverka sin lönesituation på nuvarande arbetsplats.

Det du betalar för är utfört arbete, men du och din medarbetare har inga guidelinjer på HUR arbetet ska utföras. och det är inte säkert att ni har samma syn på det. Risken är att det finns lika många uppfattningar som du har medarbetare. Ställer du frågan idag till dina medarbetare varför de är på jobbet så lär du få väldigt många olika svar.

Förespråkar du individuella löner?

Som inbiten högpresterare är jag sedan historien en stor förespråkare av individuell lönesättning. Men det finns risker att ta hänsyn till, speciellt i ägarledda bolag, med individuell lönesättning utan lönekriterier.

 • Vi människor gillar det vi känner igen och förstår. Det är vanligt att vi som företagsledare premierar dem som påminner oss om oss själva. Det innebär att vi får en homogen organisation utan diversitet, vilket i sin tur minskar lönsamheten i bolaget. I alla verksamheter behövs olikheter för att växa och utvecklas.
 • Det ger utrymme för egenintressen. Det finns risk att opportunister får utrymme för egenintressen som inte gagnar företagets intressen. Det är lätt att vissa prestationer överskuggar andra, utan att för den skull vara viktigare för verksamheten.
 • Dina medarbetare uppfattar dig som godtycklig. Utan lönekriterier uppfattar medarbetare kanske sig själva som underbetalda och andra kollegor som favoriserade. Detta kan göda ett missnöje som kan skada verksamheten i olika grad.

Fördelarna med lönekriterier

Fördelarna med lönekriterier är många. Och eftersom lönekostnaderna ofta är en stor del av budgeten får du snabbt en märkbar utdelning.

 • Lönekriterier handlar inte om vilket arbete som ska utföras, utan HUR det ska utföras. Kriterierna är de samma för alla medarbetare så alla medarbetare får en samsyn på hur man tillsammans ska uppnå resultat. Ingen detaljstyrning behövs.
 • Eftersom alla vet HUR ni ska jobba har du nu ett verktyg där du kan påverka er företagskultur. INGENTING ”sitter i väggarna”, du får helt enkelt det beteendet du premierar som företagsledare.
 • Men tydliga lönekriterier vet varje medarbetare när den gjort ett bra jobb, men även när man inte gjort att bra jobb. Som arbetsgivare är det lättare att reda ut frågor rörande misskötsel och underprestation.
 • Dina medarbetare får insikt om hur man individuellt kan påverka sin arbetsmiljö och karriär, därmed minskar personalomsättningen i företaget i takt med att trivseln ökar.
 • Med möjlighet att påverka och ett tydligt egenansvar kommer också motivation och engagemang,
 • När alla vet VAD man ska göra och HUR man förväntas göra det, och denna syn är gemensam, börjar alla dra åt samma håll. Då skapas goda resultat.
Kategorier
Lagkrav & Regelverk

Dags för lönekartläggning.

En lönekartläggning genomförs för att skaffa en överblick över hur lönerna ser ut på ett företag eller en avdelning.

Enligt diskrimineringslagen är arbetsgivaren skyldig att genomföra en lönekartläggning varje år. Enligt lagen ska den genomföras för att belysa eventuella osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor.

Om du har minst en anställd i verksamheten behöver du enligt lag och regelverk göra en årlig lönekartläggning.

Företag med minst 10 anställda ska skriftligen dokumentera lönekartläggning en. Med färre än 10 anställda finns inte krav på skriftlig dokumentering, men de er ska kunna påvisas att kartläggningen är genomförd.

Om du behöver nya rutiner kring er lönekartläggning hittar du guider och tipps på BolagsPortalen.

Kategorier
Arbetsmiljö Arbetsrätt Hållbart ledarskap Lagkrav & Regelverk

Blev vi laglösa i mysbyxorna?

Visst finns det ett före- och ett efter-. Det är mycket på arbetsmarknaden som har förändrats under pandemin.

Visst höll vi mycket flytande när samhället stod still. Alla, även de mest konservativa och mest otippade, blev sjukt digitala. Folk som tidigare knappt hittat sina mejl i utkast-korgen blev nu rutinerade mästare på digitala möten och skärmdelning.

Att jobba hemifrån blev en vana som initierade digitala kafferaster och lunchpromenader. Vi tyckte att vi fick det att funka, vi gillade att tempot slog av, och många vill inte tillbaka till hur det var innan.

Men det finns nu åtminstone två utmaningar.

1) Att jobba hemifrån idag är inte samma sak som att jobba hemifrån under pandemin. När karusellen åter snurrar så ska marktjänsten också göra det.

Undersökningar har redan visat att kvinnors jämställdhet tar kliv tillbaka när kvinnor förväntas fixa hämtning, lämning, hushållssysslor, öppna för hantverkare etc etc från sitt hemmakontor.

2) den digitala skjutsen vi fick ”på köpet” innebär att många ägnar mer tid åt att jobba digitalt. Jag hör ofta att man kan jobba varsomhelst -gärna hemma, att arbetstiden är diffus och flyter ihop med fritiden.

”Det blir kanske en del privat på arbetstid, och sen en del arbete på fritiden…” Sen en del som är otydligt om det är jobb eller privat varumärkesbyggnad…

Jag ser ofta arbetsgivare och ”dumma chefer” bli uthängda på LinkedIn just i sina försök att styra upp arbetsförhållandena efter pandemin, med risk för att få sitt varumärke som arbetsgivare riktigt solkigt.

Jag minns tiden innan pandemin, som arbetsgivare, då jag ibland behövde medarbetare som kunde ställa upp utanför kontorstid. Det kunde vara en mässa, en tjänsteresa, eller en personalfest. Jag minns också hur många gånger jag blev upplyst om reglerna för arbetstid, löneersättning och kollektivavtal. Man var väl insatt.

Detta är kunskap som verkar ha ramlat fallit av helt när mysbyxorna kom på, och därför undrar jag: -vad det är som gör oss laglösa nu?

Så till alla er som känner att det är lite otydligt just nu och att balansen i livet liksom flyter ihop, vill jag välvilligt och vänligt påminna om Arbetstidslagen (1982:673).

Några pin-pointers:

5§ Den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40h i veckan

11§ Arbetsgivare skall föra anteckningar om jourtid, övertid och mertid. Arbetstagare och facklig organisation har rätt att ta del av anteckningarna. (närhelst man önskar)

12§ Arbetsgivare skall lämna arbetstagare besked om arbetstidens förläggning och ev. ändringar av förlaggd arbetstid.

13§ Alla arbetstagare skall ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om tjugofyra timmar.

14§ Arbetstagaren skall ha minst trettiosex timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar (veckovila). Tid då du inte jobbar, men står till förfogande, är inte veckovila.

15§ Arbetsgivaren skall på förhand ange rasternas längd och förläggning. Rasterna skall förläggas så. att arbetstagarna inte utför arbete mer än 5h i följd.

Vissa kollektivavtal som slutits får göra undantag från lagen. Men om lagen, eller kollektivavtalets undantag inte följs riskerar arbetsgivaren sanktioner och upp till 1års fängelse. Lagen övervakas av Arbetsmiljöverket.

Jag är övertygad om att alla arbetsgivare vill ha engagerade och motiverade medarbetare med balans i livet. Men så länge lagarna står fast, så är det arbetsgivarens skyldighet att se till att lagarna följs.

Och det, mina vänner, blev en utmaning när mysbyxorna åkte på.

 

Kategorier
Arbetsmiljö Lagkrav & Regelverk

Allmänna lagkrav baserat på antal anställda.

Som arbetsgivare är du skyldig att följa ett stort antal regelverk, som ökar i förhållande till antalet anställda i verksamheten. I detta inlägget tänker jag beröra vilka krav du måste uppfylla och vilka dokument du behöver ha utifrån antalet anställda i verksamheten.

Jag berör inte branschspecifika regler, utan generella verksamhetskrav. Ibland finns även särskilda regler enligt kollektivavtal. Dom tar vi en annan dag. 

Oavsett om du har anställda

Oavsett om du har någon anställd, eller ej, finns det regler som du måste följa för att efterleva några av de skyldigheter du har som företagare. Nedanstående ska finnas på plats:

 • Policy mot penningtvätt.
 • Bolagsordning 
 • Checklista årsredovisning 
 • Register personuppgiftsansvarig 
 • Brandskyddspolicy 
 • Brandskyddsregler 
 • Checklista systematiskt brandskyddsarbete
 • Brandinstruktioner 

Om du har minst EN anställd

Om du har minst en anställd i verksamheten behöver du enligt lag och regelverk åtminstone ha följande:

 • Riktlinjer och rutiner för kränkande särbehandling.
 • Riktlinjer och rutiner för hur diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier ska hanteras.
 • Riskbedömningar avseende arbetsmiljön (systematiskt arbetsmiljöarbete).
 • Handlingsplaner för hur arbetsmiljön kan förbättras.
 • Skriftliga instruktioner för riskfyllt arbete (arbetsmiljö).
 • Bedriva ett arbete för ökad jämställdhet samt motverka diskriminering i verksamheten.
 • Säkerställ brandskydd samt genomförande av brandövning.
 • Göra en lönekartläggning varje år.
 • Upprätta rutiner för första hjälpen samt krisstöd.
 • Upprätta rutiner för att ta emot information om behov av arbetsanpassning.

Om du har minst 5 anställda

Om du har minst 5 anställda i verksamheten måste du följa det som framgår ovan.

Du måste också utse ett skyddsombud när arbetsplatsen har minst fem anställda.

 

Minst 10 anställda

Om du har minst 10 anställda i verksamheten har du ytterligare krav att uppfylla utöver de ovan nämnda.

 • En drogpolicy, dvs. rutiner och riktlinjer avseende droganvändning och andra former av missbruk.
 • En arbetsmiljöpolicy.
 • En delegering av uppgifter avseende arbetsmiljö.
 • Rutiner för hur arbetsmiljöarbete ska bedrivas och vem som ska göra vad.
 • En dokumentation av arbetet med lönekartläggning.
 • Uppföljning av arbetsmiljöarbetet, handlingsplaner m.m.
 • Rutiner, riktlinjer och mål avseende rehabilitering, sjukdom, krisstöd m.m.
 • Riktlinjer och rutiner avseende krisstöd och första hjälpen.
 • Rutiner för att ta emot information om behov av arbetsanpassning.

Minst 25 anställda

Om du har minst 25 anställda i verksamheten måste du följa det som framgår ovan i denna översikt och dessutom ytterligare:

 • Dokumentation över arbetet med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen.
 • De anställda har rätt att utse två ledamöter som personalrepresentanter till verksamhetens styrelse.

Minst 50 anställda

Om du har minst 50 anställda i verksamheten måste du följa förutom det som framgår ovan, dessutom vidta följande åtgärder.

 • Inrätta ett särskilt vilrum alternativt inrätta en tillfällig plats för vila.
 • Tillsätta en arbetsmiljökommitté.
 • Upprätta interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning av ärenden avseende visselblåsning.
Kategorier
Hållbart ledarskap Livsmeriter Tillväxt

Din Tillväxt-plan 2023

Höstlöven lyser och pepparkakorna smyger upp i butikerna. Vid denna tiden på året brukar jag knåpa på att få ihop årsbudgeten sista Q4, och fila på budget och tillväxt-planen inför kommande år.

I år är jag fortfarande i en förändringsfas i mitt företagande, och därmed också privat. Det går just nu hand-i-hand.

Då slog det mig att jag minsann ska göra en personlig tillväxt-plan. Vad ska den innehålla då? Ja, i princip är det samma faktorer som i din tillväxtplan för ditt företag.

Jag behöver fundera på mina mål, jag tror att ett övergripande 3-årigt mål är rimligt, som jag sedan bryter ner i smarta delmål.

Sen behöver jag analysera det ekonomiska, tillväxt kostar.

Jag behöver också göra en seriös SWOT-analys….det här ska bli riktigt roligt!

Har du gjort en personlig tillväxt-plan?