Kategorier
Hållbart ledarskap Lönepolicy

Skapa ett lyckat lönesamtal.

För att skapa ett lyckat lönesamtal krävs inte bara att du är väl förberedd. Du behöver också låta dina medarbetare förbereda sig inför mötet.

För att skapa ett lyckat lönesamtal krävs inte bara att du är väl förberedd. Du behöver också låta dina medarbetare förbereda sig inför mötet.

Ketty Nilsson

Struktur för att skapa ett lyckat lönesamtal.

Börja med en tydlig struktur för lönesamtalen. Planera och avsätt tid i kalendern.

Bjud in din medarbetare till lönesamtalet och ange dag, tid och plats (avskild plats) i din inbjudan. Ange också hur lång tid samtalet beräknas ta (t.ex 1h)

Förklara syftet med lönesamtalet.

Börja redan i din inbjudan med att berätta att ni  står inför en ny lönerevision. Syftet med detta samtal är att ni ska diskutera och prata om medarbetarens lön och löneutveckling.

Klargör att ni framförallt kommer att prata om arbetsuppgifter och mål i relation till prestation och resultat.

Förklara också att din uppgift som chef är att, utifrån ovanstående faktorer, bedöma vilken lön medarbetaren ska ha. Du kommer därför att förbereda dig inför ert lönesamtal.

Uppmana din medarbetare att ordentligt tänka igenom sina arbetsuppgifter:

  • om det skett några förändringar
  • hur man klarat av dem
  • hur man klarat av att uppnå sina mål
  • samt sin totala prestation under året som varit.

Förslag på frågeställningar för ett lyckat lönesamtal

För att skapa ett lyckat lönesamtal bör du skicka med några frågeställningar, som din medarbetare kan fundera igenom, som en förberedelse inför ert lönesamtal.

För att få förslag på frågeställningar du kan använda kan du:

  • Gå igenom det ni pratade om på utvecklingssamtalet och i ert förra lönesamtal.
  • Gå även noga igenom era lönekriterier och be din medarbetare göra en självskattning. Sen har ni dem som ett underlag i ert lönesamtal.

Sist men inte minst

Förtydliga redan i din inbjudan för din medarbetare vem som kommer att närvara vid mötet, om det bara är ni 2 eller ytterligare avdelningschef eller dyl.

Tydliggör att informationen från samtalet kommer, om inget annat överenskommes, att stanna mellan er. Uttryck också att du hoppas att ni kan ha en öppen och ärlig diskussion. Det är alltid meningsfullt att vara tydlig med förväntningarna man har, det underlättar för att ni ska få ett gemensamt utgångsläge.

På BolagsPortalen får du mer underlag kring lönesamtal och fria dokumentmallar för inbjudan och samtalsstruktur.


Läs mer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *