Kategorier
Ekonomi & Redovisning

Viktigt om din bokföring.

Viktigt att veta om din bokföring och redovisning.

Du som driver näringsverksamhet måste enligt lag upprätta en bokföring. Här är några viktiga saker att veta.

Dina skyldigheter.

Bokföringslagen kräver att du hanterar fakturor och kvitton på ett sätt som gör det möjligt att kontrollera din bokföring. Som företagare ansvarar du för din bokföring, även om den är utlagd på någon annan. Underlaget ska alltid sparas i 7 år. För underlag som scannats eller fotograferats räcker det att det fysiska underlaget sparas i 3 år.

Det är inte tillåtet att använda kalkylprogram typ excel. Istället finns särskilda bokföringsprogram som är anpassade efter lagstiftningen.

Om du tar hjälp med bokföringen kommer du antagligen även att vilja ha hjälp med redovisning, vilket innefattar deklarationer, rapportering och bokslut.

Moms är en skatt att ha koll på.

Moms är en skatt vi betalar när vi köper varor och tjänster. Som företagare lägger du på utgående moms när du säljer, och betalar ingående moms när du gör inköp.

Moms vid försäljning till utlandet.

Huvudregeln är att du ska lägga på din vanliga moms när  köparen är en privatperson., förutom när du säljer varor utanför EU, då ska du inte lägga på moms. Till företag i utlandet ska du inte lägga på någon moms.

Moms vid köp från utlandet.

Huvudregeln är att säljaren inte ska ta ut någon moms och att du istället ska redovisa svensk moms enligt reglerna om omvänd skattskyldighet.

Du behöver uppge ditt momsregistreringsnummer när du köper från utländska företag, annars finns risk att säljaren behandlar dig som privatperson och lägger på moms. Då får du kostnadsfria momsen, vilket gör ditt inköp dyrare.

Ditt svenska företags momsregistreringsnummer är 14 tecken långt SE+organisationsnummer+01,även kallat VAT i internationella sammanhang,

Fakturor och kvitton

Det är momslagen som reglerar vad en faktura ska innehålla för att ett momslyft ska medges. Fakturan måste bland annat innehålla både köparens och säljarens namn, adress, momssats och datum.

Undantag kan göras vid mindre köp. För köp upp till 4000 kronor går det att använda ”något bristfälligt underlag” för momslyft. Till exempel behöver köpande företags namn inte finnas med och det räcker att det finns uppgift om moms som gör det möjligt att beräkna den.

Anställdas utlägg är också undantaget.

Avdrag och kostnader.

Grundregeln är att du får köpa varor och tjänster till ditt företag som du behöver för att kunna generera intäkter. Det behöver alltså finnas ett tydligt samband mellan din verksamhet och dina inköp. Vad som anses relevant beror på vilken bransch du är verksam i.

Representation

Representation är kostnader i samband med olika affärsmöten -exempelvis för mat, dryck, evenemang och enklare gåvor.

Det behöver som nämnts finnas ett samband mellan vad ditt företag gör och vad du köper in, och du får endast dra av kostnader som kan generera intäkter.

Det gäller både för platsen där representationen sker och personerna som representationen riktar sig emot.

Måltidsrepresentation är ett exempel på ej avdragsgill kostnad. Det innebär att utgiften inte minskar vinsten och vinstskatten för ditt företag.

I praktiken innebär det att ej avdragsgilla kostnader beskattas för enskild firma som inkomst av tjänst , vilket blir ungefär detsamma som att betala med privata pengar.

Vid måltidsrepresentation får du däremot göra avdrag för momsen, upp till 36 kronor per person (46 kronor vid måltidsrepresentation med alkoholhaltig dryck.)

Som företagare är du ansvarig för din bokföring, även om den är utlagd på någon annan.