Kategorier
Ekonomi & Redovisning

Viktigt om din bokföring.

Viktigt att veta om din bokföring och redovisning.

Du som driver näringsverksamhet måste enligt lag upprätta en bokföring. Här är några viktiga saker att veta.

Dina skyldigheter.

Bokföringslagen kräver att du hanterar fakturor och kvitton på ett sätt som gör det möjligt att kontrollera din bokföring. Som företagare ansvarar du för din bokföring, även om den är utlagd på någon annan. Underlaget ska alltid sparas i 7 år. För underlag som scannats eller fotograferats räcker det att det fysiska underlaget sparas i 3 år.

Det är inte tillåtet att använda kalkylprogram typ excel. Istället finns särskilda bokföringsprogram som är anpassade efter lagstiftningen.

Om du tar hjälp med bokföringen kommer du antagligen även att vilja ha hjälp med redovisning, vilket innefattar deklarationer, rapportering och bokslut.

Moms är en skatt att ha koll på.

Moms är en skatt vi betalar när vi köper varor och tjänster. Som företagare lägger du på utgående moms när du säljer, och betalar ingående moms när du gör inköp.

Moms vid försäljning till utlandet.

Huvudregeln är att du ska lägga på din vanliga moms när  köparen är en privatperson., förutom när du säljer varor utanför EU, då ska du inte lägga på moms. Till företag i utlandet ska du inte lägga på någon moms.

Moms vid köp från utlandet.

Huvudregeln är att säljaren inte ska ta ut någon moms och att du istället ska redovisa svensk moms enligt reglerna om omvänd skattskyldighet.

Du behöver uppge ditt momsregistreringsnummer när du köper från utländska företag, annars finns risk att säljaren behandlar dig som privatperson och lägger på moms. Då får du kostnadsfria momsen, vilket gör ditt inköp dyrare.

Ditt svenska företags momsregistreringsnummer är 14 tecken långt SE+organisationsnummer+01,även kallat VAT i internationella sammanhang,

Fakturor och kvitton

Det är momslagen som reglerar vad en faktura ska innehålla för att ett momslyft ska medges. Fakturan måste bland annat innehålla både köparens och säljarens namn, adress, momssats och datum.

Undantag kan göras vid mindre köp. För köp upp till 4000 kronor går det att använda ”något bristfälligt underlag” för momslyft. Till exempel behöver köpande företags namn inte finnas med och det räcker att det finns uppgift om moms som gör det möjligt att beräkna den.

Anställdas utlägg är också undantaget.

Avdrag och kostnader.

Grundregeln är att du får köpa varor och tjänster till ditt företag som du behöver för att kunna generera intäkter. Det behöver alltså finnas ett tydligt samband mellan din verksamhet och dina inköp. Vad som anses relevant beror på vilken bransch du är verksam i.

Representation

Representation är kostnader i samband med olika affärsmöten -exempelvis för mat, dryck, evenemang och enklare gåvor.

Det behöver som nämnts finnas ett samband mellan vad ditt företag gör och vad du köper in, och du får endast dra av kostnader som kan generera intäkter.

Det gäller både för platsen där representationen sker och personerna som representationen riktar sig emot.

Måltidsrepresentation är ett exempel på ej avdragsgill kostnad. Det innebär att utgiften inte minskar vinsten och vinstskatten för ditt företag.

I praktiken innebär det att ej avdragsgilla kostnader beskattas för enskild firma som inkomst av tjänst , vilket blir ungefär detsamma som att betala med privata pengar.

Vid måltidsrepresentation får du däremot göra avdrag för momsen, upp till 36 kronor per person (46 kronor vid måltidsrepresentation med alkoholhaltig dryck.)

Som företagare är du ansvarig för din bokföring, även om den är utlagd på någon annan.

Kategorier
Affärsplan Tillväxt

Har du en bra affärsidé?

Har du en bra affärsidé, -skriv ner den.

Första steget mot att starta ett eget företag är att du bör ha en idé som du kan tjäna pengar på, en lysande affärsidé.

Du kanske redan har en idé eller en passion som du skulle älska att jobba mer med. Det kan också vara så att du drömmer om frihet och att kunna styra din egen tid och ekonomi, men att du inte har hittat din affärsidé än. Isåfall kan du få lite tips på hur du kan gå tillväga HÄR.

Men det räcker inte att få en idé. Du behöver reflektera, mejsla ut ditt erbjudande, och framför allt formulera och skriva ner det.

Det är nödvändigt att du har din affärsidé nedskriven. Jag har under åren mött många företag som inte haft en nedskriven affärsidé. Det dom missar är bland annat:

  • När du mejslar ut din affärsidé får du grunden till ditt företag och en bra start på din affärsplan. Förutsättningarna för att du ska lyckas ökar.
  • Din affärsidé är bra att ha som grund när du ska fatta beslut på din företagare-resa. Det är annars lätt att tappa fokus på det som ska ta dig till dina mål.
  • Med en tydligt formulerad affärsplan är det lättare att få medarbetare och andra intressenter att förstå verksamheten. Ni kan jobba mot samma mål.
  • Du har grunden för din affärsplan, som även underlättar när du behöver banklån eller andra investeringar.

Affärsidén är grunden ditt företag ska vila på.

Med en genomtänkt affärsidé ökar dina möjligheter att lyckas.

Frågor som din affärsidé ska svara på är:

  • Vad är företagets syfte?
  • Finns det ett behov av min produkt eller tjänst?
  • Vilken är min målgrupp och hur kan jag nå den?
  • Är min affärsidé unik? Om inte, vad utmärker min affärsidé i förhållande till konkurrenterna?
  • Hur får jag in pengar till företaget?

Formulera din affärsidé enkelt och kortfattat. På BolagsPortalen finns en kurs för dig, ”Starta ditt drömföretag”. Här får du utbildningsmaterial i form av text, video, mallar och live-chat där du kan ställa frågor och diskutera dina funderingar kring kursinnehållet och dina funderingar kring att starta företag.

Skicka ett meddelande om du vill anmäla ditt intresse för nästa kursstart i vår.

Kategorier
affärsidé Affärsplan

Drömmer du om ett eget företag?

Behöver du en idé som du kan tjäna pengar på?

Drömmer du om ett eget företag, behöver du ta fram en bra affärsidé, som du kan tjäna pengar på. Det kan vara en utmanande process, men det finns flera steg som kan hjälpa dig att hitta rätt idé.

Här är några grundläggande steg som du kan ta för att ta fram en affärsidé:

Identifiera dina intressen och passioner

Fundera på vad som intresserar dig och vad du brinner för. Vilka ämnen, aktiviteter eller branscher fascinerar dig? Att starta en verksamhet som är kopplad till dina intressen kan göra det mer meningsfullt och roligt. Drömmer du om ett eget företag så innefattar din dröm säkert att få göra det du älskar.

Utforska marknaden

Gör undersökningar och analysera marknaden för att se vilka produkter eller tjänster som är efterfrågade. Fundera på vad som saknas eller kan förbättras på marknaden och hur du kan erbjuda en unik lösning.

Identifiera din målgrupp

Fundera på vilken målgrupp du vill rikta dig till och vilka deras behov och önskemål är. Detta kan hjälpa dig att utveckla en affärsidé som är anpassad till din målgrupp.

Skapa en lösning

Utifrån din forskning och insikt, skapa en lösning som kan möta dina kunders behov. Fundera på hur du kan skapa ett erbjudande som skiljer sig från dina konkurrenter.

Utveckla en affärsplan

Utveckla en affärsplan som beskriver din verksamhet, målgrupp, konkurrenter, finansiella planer och marknadsföringsstrategier. Detta kan hjälpa dig att få en bättre förståelse för hur din verksamhet kommer att fungera i praktiken.

Testa din idé

Innan du startar din verksamhet, testa din idé genom att prata med potentiella kunder, genomföra marknadsundersökningar och eventuellt skapa en prototyp av din produkt eller tjänst. Detta kan hjälpa dig att validera din affärsidé och få feedback som kan hjälpa dig att förbättra den.

Genom att följa dessa steg kan du ta fram en affärsidé som är anpassad till dina intressen och marknaden. Det är viktigt att komma ihåg att en affärsidé inte behöver vara perfekt från början, utan att det är en process som kan förbättras och utvecklas över tid. Drömmer du om ett eget företag så bör du ta dig tiden att utforma hur din dröm ska förverkligas. Så att du sen får leva din dröm som egen företagare, tryggt och lönsamt.