Kategorier
Lönepolicy

Varför ska du ha lönekriterier?

I detta avsnitt berättar jag varför du ska ha lönekriterier. Lönekriterier styr inte vilket arbete som ska utföras utan HUR arbetet ska utföras. Med kvalitativa lönekriterier skapar du tillväxt i företaget

Får du alltid vad du betalar för?

Det enkla svaret är att vi betalar lön för utfört arbete.

Men ofta upplever vi att arbetet inte utförs helt enligt våra önskemål. Ibland accepterar vi att det är så. Ibland resulterar det i en detaljstyrning som gör oss till sämre ledare och som i värsta fall helt suger motivationen och engagemanget ur både oss själva och våra medarbetare.

Själv hade jag varit verksam som företagsledare i många år innan jag blev medveten om lönekriterier och de fantastiska resultat man får genom att kontinuerligt följa upp rutinerna.

Riskerna med att inte ha lönekriterier

Följer du kollektivavtalet?

Många arbetsgivare betalar avtalsenliga löner och följer kollektivavtalen. Känner att det är enkelt att göra rätt och det är redan krattat i manegen, svårt att göra fel liksom.

Det är dessutom sällsynt att man håller utvecklingssamtal eller lönesamtal i dessa fall. Ofta prioriteras samtalen bort eftersom lönen liksom redan är förhandlad och variablerna för att utbyte känns minimala.

Risken, eller konsekvensen, blir att medarbetaren kan uppleva att det inte lönar sig att prestera ”i onödan” och därför är även risken för underprestation stor.

Risken för personalomsättning ökar när medarbetare inte upplever att de kan påverka sin lönesituation på nuvarande arbetsplats.

Det du betalar för är utfört arbete, men du och din medarbetare har inga guidelinjer på HUR arbetet ska utföras. och det är inte säkert att ni har samma syn på det. Risken är att det finns lika många uppfattningar som du har medarbetare. Ställer du frågan idag till dina medarbetare varför de är på jobbet så lär du få väldigt många olika svar.

Förespråkar du individuella löner?

Som inbiten högpresterare är jag sedan historien en stor förespråkare av individuell lönesättning. Men det finns risker att ta hänsyn till, speciellt i ägarledda bolag, med individuell lönesättning utan lönekriterier.

  • Vi människor gillar det vi känner igen och förstår. Det är vanligt att vi som företagsledare premierar dem som påminner oss om oss själva. Det innebär att vi får en homogen organisation utan diversitet, vilket i sin tur minskar lönsamheten i bolaget. I alla verksamheter behövs olikheter för att växa och utvecklas.
  • Det ger utrymme för egenintressen. Det finns risk att opportunister får utrymme för egenintressen som inte gagnar företagets intressen. Det är lätt att vissa prestationer överskuggar andra, utan att för den skull vara viktigare för verksamheten.
  • Dina medarbetare uppfattar dig som godtycklig. Utan lönekriterier uppfattar medarbetare kanske sig själva som underbetalda och andra kollegor som favoriserade. Detta kan göda ett missnöje som kan skada verksamheten i olika grad.

Fördelarna med lönekriterier

Fördelarna med lönekriterier är många. Och eftersom lönekostnaderna ofta är en stor del av budgeten får du snabbt en märkbar utdelning.

  • Lönekriterier handlar inte om vilket arbete som ska utföras, utan HUR det ska utföras. Kriterierna är de samma för alla medarbetare så alla medarbetare får en samsyn på hur man tillsammans ska uppnå resultat. Ingen detaljstyrning behövs.
  • Eftersom alla vet HUR ni ska jobba har du nu ett verktyg där du kan påverka er företagskultur. INGENTING ”sitter i väggarna”, du får helt enkelt det beteendet du premierar som företagsledare.
  • Men tydliga lönekriterier vet varje medarbetare när den gjort ett bra jobb, men även när man inte gjort att bra jobb. Som arbetsgivare är det lättare att reda ut frågor rörande misskötsel och underprestation.
  • Dina medarbetare får insikt om hur man individuellt kan påverka sin arbetsmiljö och karriär, därmed minskar personalomsättningen i företaget i takt med att trivseln ökar.
  • Med möjlighet att påverka och ett tydligt egenansvar kommer också motivation och engagemang,
  • När alla vet VAD man ska göra och HUR man förväntas göra det, och denna syn är gemensam, börjar alla dra åt samma håll. Då skapas goda resultat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *