Välkommen

BolagsVerkstan stöder och stärker ägarledda bolag.

BolagsVerkstan hjälper ägarledda bolag med stöd och stärkande kompetens för att sätta och uppnå strategiska mål. Vår nya hemsida är under uppbyggnad och du kan snart hitta mer här.

BolagsVerkstan

VD-STÖD & MENTORSKAP

Söker du en mentor, ett stöd i din roll som VD, eller coachning för professionell utveckling?

BolagsVerkstan

VERKSAMHETSSTÖD

Ny sida under uppbyggnad…

BolagsVerkstan

VD-STÖD ONLINE

Ny sida under uppbyggnad…