Din framgång är min affärsidé

Din roll som VD och företagsledare kräver att du har koll på aktuella lagar och regler, din verksamhet är en väloljad maskin, att du har ordning på rutiner och dokument och att du skapar tillväxt i bolaget. 

Men det finns ingenting som säger att du inte kan behöva stöd, vägledning, avlastning eller en bra källa för information för att underlätta jobbet. 

Ketty Nilsson

Företagsledare, affärsutvecklare, Sälj- & Marknadschef, VD och förhandlingsexpert är bara ett urklipp ur mina 30 års erfarenhet inom svenskt näringsliv i ägarledda bolag. Mitt CV innehåller såväl lokala engagemang, som inom svensk industri och export. Jag har skapat affärsutveckling och tillväxt i världens alla hörn. Idag har jag bytt spår och din framgång är min affärsidé.

Jag har byggt min karriär utefter de möjligheter jag skapat, snarare än de möjligheter som givits mig. Det gör att jag ser möjligheter på ställen där många glömmer att leta. Med en drivkraft för tillväxt och utveckling, är jag ofta associerad som en `doer´, och är inte rädd för att ställa frågorna som inte annars ställs. 

Jag vill inte förkasta min gedigna erfarenhet inom näringslivet men mina viktigaste lärdomar har kommit från de yrken där jag fått hugga i med båda händerna, bokstavligen talat. Små och medelstora ägarledda bolag bygger en bred kompetens och det gäller att ha många strängar på sin lyra. Vilket ofta kommer väl till hands. 

BolagsVerkstan handlar om att dela med sig av all den erfarenhet och kunskap som jag, med en Master in Business Administration (MBA), samlat på mig under 30 år i internationellt affärsliv. Ett vasst verktyg att stärka din organisation med.

Din framgång är min affärsidé, och du får gärna dela dina utmaningar med mig. Kanske kan vi skapa en värdefull utveckling tillsammans?

Vill du ha mer VD-stöd i inkorgen?

Genom att skriva upp dig på min maillista, får du ta del av tips, nyheter, användbara verktyg och annat VD-stöd i direkt i din inkorg, helt kostnadsfritt.

Jag ser möjligheter där många glömmer att leta

Ketty på resa i Kina

Att arbeta internationellt och med export handlar väldigt mycket om att lära känna olika kulturer vilket också varit några utav höjdpunkterna i min karriär.

Men det innebär också en rik kunskap om allting runtomkring affärsutveckling, export, internationella affärer och tillväxt. All den kunskap och erfarenhet jag samlat under mina år som resande VD och affärsutvecklare, mynnar ut i BolagsVerkstan. 

Företagsbesök

Vad kan jag hjälpa dig med?

VD-stöd

En avlastning och kompetensstärkning inom de områden du behöver utveckla i verksamheten för att skapa ökad lönsamhet och tillväxt.

BolagsPortalen

En medlemsportal där du som företagare och företagsledare kan hämta information, mallar och underlag inom alla de områden du behöver.

Executive Coach

Ett coachande ledarskapsstöd där du får bollplank och mentorskap i din ledarroll för att skapa förändring och utveckling i verksamheten.