Kategorier
Arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket granskar chefers arbetsmiljö.

”Arbetsmiljöverket gör en stor inspektionsinsats av arbetsmiljön hos första linjens chefer i privat sektor. Insatsen syftar till att förbättra chefernas arbetsmiljö och fokuserar på bland annat arbetsbelastning och arbetstider.”

Jag personligen har sett arbetsmiljön och klimatet för chefer och ledare hårdna de sista åren. Det ställs stundtals omänskliga krav på hur man anser att en ledare ska vara, både på ett proffesionellt och personligt plan. Många chefer vittnar om höga krav, tuffa villkor, stress, hög arbetsbelastning men även utanförskap, hot och mobbing.

Enligt Arbetsmiljöverkets egen statistik ligger brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön bakom en stor del av den arbetsrelaterade ohälsan i Sverige. Mellancheferna är dom som pressas både uppifrån och nerifrån i organisationen. Detta kan leda till ohälsa och sjukdom.

Arbetsmiljöverkets inspektörer kommer under insatsen att fokusera på områden som berör arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

Sex av tio chefer har svårt att koppla bort jobbet på fritiden och lika många anser att de måste vara tillgängliga på telefon efter arbetstid, enligt myndighetens senaste arbetsmiljöundersökning. Därutöver uppger hälften av cheferna att de förväntas läsa jobbmejl på sin fritid.

– Chefer glöms ofta bort i det systematiska arbetsmiljöarbetet, och om cheferna inte mår bra har de också sämre förutsättningar att leda sina medarbetare. Ett hållbart arbetsliv måste inkludera alla på arbetsmarknaden, säger Malin Cato på Arbetsmiljöverket.

Konsultverksamhet i privat sektor är i fokus.

Myndigheten kommer bland annat att inspektera konsultverksamheter och reklambyråer samt olika slags huvudkontor inom privat sektor.

Inspektörerna kommer att genomföra 900 inspektioner över hela landet. Besöken sker på den fysiska arbetsplatsen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *