Kategorier
Uncategorized

Nu rullar BolagsPortalen ut!

Mitt kära projekt BolagsPortalen rullar ut nu. Idag har jag lagt ut efterlysning på företagsledare som kan tänka sig att ge feedback på innehållet i tjänsten.

I BolagsPortalen får du som är VD eller företagsledare stöd i form av kurser, guider, tips och råd kring det mesta som rör ditt ansvarsområde.

Varje månad fylls innehållet på och du får tillgång till en växande kunskapsbank. Först ut i registret av innehåll är ”Lönesamtal för tillväxt i företaget”, Förhandlingsteknik & Din tillväxt-plan.

Du kan redan nu anmäla dig som medlem här på hemsidan, på fliken för BolagsPortalen. Välkommen in och vässa ditt affärsmannaskap!

Kategorier
Lönepolicy

Utvecklingssamtal & Lönekriterier

-Tystnad, tagning! Alla tassar på tå runt hemmakontoret och kameran rullar. Kanske inte fullt så dramatiskt som det låter, men jag känner mig inte helt bekväm framför kameran än.

Jag håller på att spela in video till min kurs-modul om ”Lönesamtal som ger tillväxt i företaget”. Ett ämne jag brinner för och önskar att alla företagare vill ta till sig.

I min erfarenhet är medarbetarsamtal något som ägarledda bolag ofta halkar efter med, eller helt enkelt inte prioriterar. Man lever ofta i villfarelsen att medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och lönesamtal mest slukar tid och är enkom till fördel för arbetstagaren. När jag frågar om rutiner kring lönesamtal och företagets lönekriterier får jag ofta till svar att ”vi har kollektivavtal” och det följer vi…

Med tanke på vilken enorm kostnad personal är i förhållande till omsättningen så borde verkligen fler prioritera att få en bättre återbäring, i min högst personliga åsikt. Och det är ganska förmätet att tro att ledningens målsättningar ska uppnås utan att alla medarbetare involveras för att ta ett gemensamt ansvar för affärsutvecklingen …eller så sätter man på tok för låga mål!

Snart (i oktober) blir det premiär och lansering för en nysatsning där min kurs-modul i ”Lönesamtal för tillväxt i företaget” ingår. Så håll dig uppdaterad och hitta vägen till bättre avkastning på dina investeringar i personalen.

Kategorier
Arbetsrätt

En moderniserad arbetsrätt med LAS 2022

Riksdagen beslutade om ändringarna i LAS, (Lagen om anställningsskydd). Ändringarna ska tillämpas från den 1 oktober 2022

Lagändringarna ska anpassa arbetsrätten till den moderna arbetsmarknaden och förbättra arbetsmarknadens funktionssätt.

Viktigt är också att framhålla att lagen kompletteras av kollektivavtal och det kan i kollektivavtal, precis som idag, finnas avvikelser från LAS.

De viktigaste ändringarna i LAS

 • Alla arbetsgivare, oavsett antal anställda, får undanta 3 anställda från turordningen. För att en anställd ska bli aktuell för omplacering krävs också att de klarar de nya arbetsuppgifterna utan upplärning eller utbildning.
   
 • Större trygghet för visstidsanställda. Allmän visstidsanställning ersätts av särskild visstidsanställning. De som har en visstidsanställning ska få förtur till en ny anställning efter 9 månader, (tidigare 12 månader). Vidare gäller att har en visstidsanställd under en femårsperiod varit anställd hos arbetsgivaren i mer än 12 månader övergår visstidsanställningen till en tillsvidareanställning. (Tidigare var den gränsen 24 månader.)
   
 • En uppsägning från arbetsgivarens sida ska grunda sig på sakliga skäl i stället för saklig grund. Avsikten med begreppsändringen är att tydliggöra att fokus i prövningen ska ligga på avtalsbrottets allvar. Regeringen bedömer att förslaget kommer att leda till att det i större utsträckning blir tydligt att det är omständigheterna vid uppsägningstillfället som ska ligga till grund för den helhetsbedömning som ska göras vid en uppsägning. Arbetstagarens personliga intresse av att behålla anställningen ska inte beaktas.
   
 • Arbetsgivaren slipper betala lön vid en tvist. Även om det pågår en tvist kommer arbetsgivaren, vid anställningens upphörande, inte behöva betala lön och andra anställningsförmåner. Om domstolen dock ogiltigförklarar uppsägningen ska lön utgå även för perioden då tvisten pågick.
   
 • Anställd hos ett bemanningsföretag som genom uthyrning till ett kundföretag varit placerad hos ett och samma kundföretag och driftsenhet i sammanlagt mer än 24 månader under en period om 36 månader ska erbjudas en tillsvidareanställning av kundföretaget.
   
 • Slutligen kan konstateras att en viktig utgångspunkt som genomsyrar nya LAS är att alla tillsvidareanställningar anses vara heltid om inget annat avtalats. Det är således viktigare än någonsin att alltid ha tydliga skriftliga anställningsavtal där typ av anställning framgår och att planera sin verksamhet väl. 
Kategorier
Arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket granskar chefers arbetsmiljö.

”Arbetsmiljöverket gör en stor inspektionsinsats av arbetsmiljön hos första linjens chefer i privat sektor. Insatsen syftar till att förbättra chefernas arbetsmiljö och fokuserar på bland annat arbetsbelastning och arbetstider.”

Jag personligen har sett arbetsmiljön och klimatet för chefer och ledare hårdna de sista åren. Det ställs stundtals omänskliga krav på hur man anser att en ledare ska vara, både på ett proffesionellt och personligt plan. Många chefer vittnar om höga krav, tuffa villkor, stress, hög arbetsbelastning men även utanförskap, hot och mobbing.

Enligt Arbetsmiljöverkets egen statistik ligger brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön bakom en stor del av den arbetsrelaterade ohälsan i Sverige. Mellancheferna är dom som pressas både uppifrån och nerifrån i organisationen. Detta kan leda till ohälsa och sjukdom.

Arbetsmiljöverkets inspektörer kommer under insatsen att fokusera på områden som berör arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

Sex av tio chefer har svårt att koppla bort jobbet på fritiden och lika många anser att de måste vara tillgängliga på telefon efter arbetstid, enligt myndighetens senaste arbetsmiljöundersökning. Därutöver uppger hälften av cheferna att de förväntas läsa jobbmejl på sin fritid.

– Chefer glöms ofta bort i det systematiska arbetsmiljöarbetet, och om cheferna inte mår bra har de också sämre förutsättningar att leda sina medarbetare. Ett hållbart arbetsliv måste inkludera alla på arbetsmarknaden, säger Malin Cato på Arbetsmiljöverket.

Konsultverksamhet i privat sektor är i fokus.

Myndigheten kommer bland annat att inspektera konsultverksamheter och reklambyråer samt olika slags huvudkontor inom privat sektor.

Inspektörerna kommer att genomföra 900 inspektioner över hela landet. Besöken sker på den fysiska arbetsplatsen.

Kategorier
Livsmeriter

Alla branscher har en Thore, har du träffat honom?

Under mina år som affärsutvecklare kom jag fram till att alla branscher har en ”Thore”. Åtminstone alla mansdominerade branscher, det är där jag har varit aktiv. Det är också Thore som gett mig de flesta nycklarna till framgång. Så detta inlägg är ett hjärtligt tack och en varm hyllning till alla ”Thore” där ute.

Vem är Thore då?

Jo, under min tid som affärsutvecklare inom järnvägsentreprenad jobbade jag mestadels mot offentlig upphandling. Och som i alla affärer, offentlig upphandling i synnerhet, gäller det att vara steget före, vara insatt i kommande prospekt, insatt i kundens behov och utmaningar samt gärna delta i att forma kundens kravbild inför upphandling.

Det finns säkert en massa sätt att ta sig an dessa utmaningar, men jag tog mig en funderare och insåg att varje kommun i Sverige har en ”tåg-entusiast”, en nyckelperson och veteran som vet ALLT i ämnet. Oftast en man i övre medelåldern som är passionerat intresserad av tågtrafik. Att hitta honom är inte så svårt, han skriver ofta välformulerade debattinlägg i lokaltidningen, branschtidningar och han är inte sällan engagerad i museijärnväg, smalspår eller liknande.

Sagt och gjort, min tes var redo att bevisas.

När jag planerade min tjänsteresa till Dalarna bokade jag in möten med alla mina prospekt i området, men det allra första besöket gjorde jag hos den lokala tågentusiasten, Thore. Han skötte bangården för den lokala museijärnvägen. Jag tog med mig wienerbröd, Thure satte på kaffet. Sen språkade vi om allt som är värt att veta om järnväg, kommunens planer, de lokala industriernas logistiska utmaningar, Thore är dessutom känd på bygden och efter en trevlig stund där vi delat våra gemensamma intressen delar Thore generöst med sig av sitt lokala kontaktnät i branschen.

Resten av mina bokade möten och affärer på resan gick sedan som en dans. Min nya rutin gjorde att jag alltid anlände till mina prospekt insatt och kunnig. Jag behövde aldrig gissa ”hur landet ligger” eller vilka hästar jag skulle satsa på.

Internationell affärsutveckling.

När jag några år senare bytte bransch och började jobba med internationell handel var min taktik guld värd. När jag bestämde mig för att etablera affärer i Kanada gjorde jag min research för att ta reda på vem eller vilka som är nyckelpersoner och som har pondus nog att agera som min ambassadör.

Det man måste förstå är att passionerat engagerade människor gärna träffar och pratar med människor som delar deras passion. Om du dessutom är kompetent så får du lätt en engagerad kollega och ny kunskap på köpet.

Nästa steg var att jag ringde upp mannen ifråga och sa ärligt att jag har för avsikt att göra intåg på den Kanadensiska marknaden och att jag förstått att han är nyckelpersonen i branschen.

”-Av en händelse kommer jag att vara i ditt område om ett par veckor och undrar om vi kan ses över en lunch och höra din input på hur du hade gjort om du var jag….?”

Hittills har INGEN avböjt mina mötesinviter. Jag får ofta en massa råd, som jag i min tur sorterar efter hur användbara jag anser dom vara.

Någon dag efter dessa möten brukar min nya vän ”Thore” dessutom ringa sina kompisar och berätta om sitt möte med den svenska affärskvinnan, och de brukar enas om att hjälpa mig in i sitt nätverk. Idag har jag värdefulla affärskontakter och vänner i hela världen.

Vad har jag då dragit för slutsatser i min nätverkstaktik som jag kan dela med mig av?

 1. I alla affärsbeslut är det centralt att vi handlar med människor.
 1. När du går in som underdog på en ny marknad, se till att branschveteranen/rådgivaren/”nörden” är på din sida, och se till att han bekvämt kan rekommendera dig. För det är honom marknaden vänder sig till för råd innan de investerar i en okänd produkt/leverantör. Det blir en form av win-win. Han behåller sin status som allvetande när du börjar röra i grytan och i gengäld får du ett ovärderligt kontaktnät.
 1. Social kompetens slår fortfarande google.
 1. Våga fråga! Sist men inte minst, människor i hela världen är hjälpsamma. Om du vågar fråga så får du hjälp. Absolut har jag haft en fördel av att vara kvinna i en mansdominerad bransch i den mening att jag sällan uppfattats som ett hot. Men det krävs kompetens och mod att be om hjälp och ta emot den.
 2. Jag är så tacksam till alla seniorer där ute som besitter så mycket branschkunskap och fundamentala grunder och erfarenheter, som inte går att googla sig till. Jag önskar att fler ställde frågor för att ta del av den kompetensen alla ”Thore” besitter.

-Har du träffat någon ”Thore”? Lägg isåfall gärna en Cudos till honom i kommentarerna nedan.